, khăn trải bàn dày dùng một lần màng tròn hộ gia đình tròn trong suốt không thấm nước vườn Zhuo khăn trải bàn lớn bằng nhựa - Các món ăn dùng một lần

MÃ SẢN PHẨM: TD-586950612478
78,000 đ
Phân loại màu sắc:
白色0.6x0.6米(120张)
白色0.6x1.0米(80张)
白色0.8x1.0米(60张)
白色0.8x1.4米(40张)
白色1.0x1.0米(50张)
白色1.0x1.6米(35张)
白色1.0x1.8米(35张)
白色1.2x1.2米(36张)
白色1.2x1.8米(25张)
白色1.4x1.4米(25张)
白色1.4x2.4米(14张)
白色1.6x1.6米(22张)
白色1.8x1.8米(20张)
白色2.0x2.0米(15张)
白色2.4x2.4米(8张)
红色0.6x1.0米(80张)
红色1.0x1.0米(50张)
红色1.2x1.2米(36张)
红色1.4x1.4米(25张)
红色1.6x1.6米(22张)
红色1.8x1.8米(20张)
红色2.0x2.0米(15张)
红色2.4x2.4米(8张)
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11