/ Một loại thuốc nhuộm / siêu mỏng sắc bén dài / ngắn - Công cụ tạo mô hình / vật tư tiêu hao

MÃ SẢN PHẨM: TD-541016309824
88,000 đ
Phân loại màu sắc:
20cm长刀片(配刀盒)
10cm短刀片(配刀盒)
长短刀片一套(配刀盒)
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11