"Real Soul" Thẻ trò chơi máy Sega / Thẻ MD / 16 thẻ / thẻ đen / linh hồn thật - Địa ngục Bawang Pill - Kiểm soát trò chơi

MÃ SẢN PHẨM: TD-563577619760
124,000 đ
Dung lượng bộ nhớ:
Phân loại màu sắc:
世嘉真侍魂
Gói:
单机标配
Loại phiên bản:
Trung Quốc đại lục
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11