* Spot * Đen phiên bản 3 + 32G Coolpad / Cool Tiptop N3 toàn bộ mạng 4G điện thoại màn hình Full - Điện thoại di động

MÃ SẢN PHẨM: TD-536522247522
2,210,000 đ
Màu cơ thể:
* Spot * Đen phiên bản 3 + 32G Coolpad / Cool Tiptop N3 toàn bộ mạng 4G điện thoại màn hình Full - Điện thoại di động
Loại gói:
* Spot * Đen phiên bản 3 + 32G Coolpad / Cool Tiptop N3 toàn bộ mạng 4G điện thoại màn hình Full - Điện thoại di động
Dung lượng lưu trữ:
* Spot * Đen phiên bản 3 + 32G Coolpad / Cool Tiptop N3 toàn bộ mạng 4G điện thoại màn hình Full - Điện thoại di động
Loại phiên bản:
* Spot * Đen phiên bản 3 + 32G Coolpad / Cool Tiptop N3 toàn bộ mạng 4G điện thoại màn hình Full - Điện thoại di động
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11