Tinh dầu trầm hương thiên nhiên nguyên chất

MÃ SẢN PHẨM: TD-580698054338
184,000 đ
Mùi hương:
Trầm hương chỉ tạo nên hương thơm tự nhiên
Phân loại màu sắc:
Hương nhang mỹ nhỏ trong 1 tiếng.
Hương nhang mỹ nhỏ nhuyễn 1,5 giờ.
Xưởng nhang lạt nhỏ Lao Sơn trong 3 tiếng.
Xưởng nhang lạt nhỏ 4 giờ.
Cửa hàng tháp nhỏ Lao Sơn 8 tiếng.
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11