"trên lầu - giường đôi tốt" Gỗ rắn Bắc Âu Nhật Bản hiện đại tối giản 1,8 m 1,5 m giường đôi - Giường

MÃ SẢN PHẨM: TD-559045955508
17,165,000 đ
Kích thước:
1800mm * 2000mm
1500mm * 2000mm
Phân loại màu sắc:
"trên lầu - giường đôi tốt" Gỗ rắn Bắc Âu Nhật Bản hiện đại tối giản 1,8 m 1,5 m giường đôi - Giường
"trên lầu - giường đôi tốt" Gỗ rắn Bắc Âu Nhật Bản hiện đại tối giản 1,8 m 1,5 m giường đôi - Giường
"trên lầu - giường đôi tốt" Gỗ rắn Bắc Âu Nhật Bản hiện đại tối giản 1,8 m 1,5 m giường đôi - Giường
Kết cấu nội thất:
"trên lầu - giường đôi tốt" Gỗ rắn Bắc Âu Nhật Bản hiện đại tối giản 1,8 m 1,5 m giường đôi - Giường
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11