(Xác thực) bắt nạt thẻ trò chơi thẻ cổ điển đôi hoài cổ đôi xử lý TV nhà Contra - Kiểm soát trò chơi

MÃ SẢN PHẨM: TD-582893650949
529,000 đ
Dung lượng bộ nhớ:
Không
Loại phiên bản:
Trung Quốc đại lục
Gói:
Tiêu chuẩn độc lập
Phân loại màu sắc:
Thư mục trò chơi cụ thể bị từ chối
无线高清版小霸王 支持所有电视
无线高清版小霸王+39合一卡
无线高清版小霸王+500合+39合卡
无线高清版小霸王+500合一卡
老式小霸王 仅支持av口电视 普清
老式小霸王+39合一卡
老式小霸王+500合一+39合一卡
老式小霸王+500合一卡
高清版小霸王 支持所有电视
高清版小霸王+39合一卡
高清版小霸王+500合+39合一卡
高清版小霸王+500合一卡
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11