. Xuân 2019 nam thu tay ngắn Tang phù hợp với áo khoác hè hè Phong cách trung niên bố mặc áo sơ mi quốc phục - Trang phục dân tộc

MÃ SẢN PHẨM: TD-600530827479
533,000 đ
Phân loại màu sắc:
Rồng tròn xanh xám
Rồng trắng tròn
Rồng tròn màu be
Blessings phù hợp với màu xanh xám
Blessing phù hợp với màu trắng
Blessing bộ màu be
Bộ đồ màu xanh xám
Bộ đồ màu trắng
Bộ màu be rắn
Kích thước:
165/39 【100-130 kg】
170/40 [130-145 kg]
175/41 [145-160 kg]
180/42 [160-175 kg]
185/43 [175-185 kg]
190/44 [185-200 kg]
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11