0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo

MÃ SẢN PHẨM: TD-577433092624
124,000 đ
Phân loại màu sắc:
高温布 铁氟龙产品 联系客服
量大联系客服 专业生产厂家
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
0,3 Băng Teflon 0,5 Máy hàn băng keo chịu nhiệt độ cao làm cho máy hàn kín với 0,25mm - Băng keo
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11