0-32 khúc xạ kế làm sạch sữa phát hiện đường thử nghiệm khác dụng cụ đo dụng cụ đo nồng độ đường ngọt

MÃ SẢN PHẨM: TD-567920909582
587,000 đ
Phân loại màu sắc:
Nhôm
Đồng
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11