0-35-70 tỷ trọng kế halogen dùng để đo muối Máy đo độ mặn thực phẩm

MÃ SẢN PHẨM: TD-579414244548
89,000 đ
Phân loại màu sắc:
Máy đo độ mặn 0-35
Tỷ trọng kế 0-35
Máy đo độ mặn 0-35 + chất lượng
Số lượng mì thêm 0 - 35
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11