-1610c máy làm sữa chua tự động đa chức năng mini tự chế tách tách lên men - Sản xuất sữa chua

MÃ SẢN PHẨM: TD-578098201894
493,000 đ
Phân loại màu sắc:
-1610c máy làm sữa chua tự động đa chức năng mini tự chế tách tách lên men - Sản xuất sữa chua
-1610c máy làm sữa chua tự động đa chức năng mini tự chế tách tách lên men - Sản xuất sữa chua
-1610c máy làm sữa chua tự động đa chức năng mini tự chế tách tách lên men - Sản xuất sữa chua
-1610c máy làm sữa chua tự động đa chức năng mini tự chế tách tách lên men - Sản xuất sữa chua
-1610c máy làm sữa chua tự động đa chức năng mini tự chế tách tách lên men - Sản xuất sữa chua
-1610c máy làm sữa chua tự động đa chức năng mini tự chế tách tách lên men - Sản xuất sữa chua
-1610c máy làm sữa chua tự động đa chức năng mini tự chế tách tách lên men - Sản xuất sữa chua
-1610c máy làm sữa chua tự động đa chức năng mini tự chế tách tách lên men - Sản xuất sữa chua
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11