-340 trẻ em chơi giới thiệu nhỏ Kiểm tra gỗ violin chuyên nghiệp phương Tây

MÃ SẢN PHẨM: TD-581534985284
11,950,000 đ
Phân loại màu sắc:
VF 340 ánh sáng 4/4 cao 155CM hoặc hơn
VF 340 nhẹ 3/4 chiều cao 150CM hoặc hơn
VF 340 nhẹ 1/2 chiều cao 135CM hoặc hơn
VF 340 nhẹ 1/4 chiều cao 125CM hoặc hơn
VF 340 ánh sáng 1/8 chiều cao 115CM
VF 340 ánh sáng 1/10 chiều cao 105CM
VF 340 nhẹ 1/162 Trẻ 4 tuổi.
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11