Hàn Quốc phiên bản của mùa xuân và mùa hè là mỏng cao- đàn hồi chất béo mm chân xà cạp phụ nữ mỏng phần phương thức chín quần kích thước lớn bên ngoài mặc

MÃ SẢN PHẨM: TD-39971146828
106,000 đ 383,500 đ
Kích thước:
七分 超大码薄款(190-255斤)
七分加大码薄款 125-150斤
七分均码 薄款80-120斤
七分特大码薄款155-185斤
九分 S码 薄款(75-85斤)
九分 加大码薄款(130-155斤)
九分 均码 薄款(105-125斤)
九分 特大码 薄款(160-185斤)
九分 超大码 薄款(190-255斤)
九分M(90-105斤)
五分 均码(100-125斤)
五分加大码(130-155斤)
五分特大码(160-185斤)
Phân loại màu sắc:
Ghi chú

Số lượng:

0966.889.186