-40-60-80-105 độ 200 lít tủ đông lạnh công nghiệp cá ngừ nhiệt độ cực thấp - Tủ đông

MÃ SẢN PHẨM: TD-585519647743
37,312,000 đ
Phân loại màu sắc:
-40-60-80-105 độ 200 lít tủ đông lạnh công nghiệp cá ngừ nhiệt độ cực thấp - Tủ đông
-40-60-80-105 độ 200 lít tủ đông lạnh công nghiệp cá ngừ nhiệt độ cực thấp - Tủ đông
-40-60-80-105 độ 200 lít tủ đông lạnh công nghiệp cá ngừ nhiệt độ cực thấp - Tủ đông
-40-60-80-105 độ 200 lít tủ đông lạnh công nghiệp cá ngừ nhiệt độ cực thấp - Tủ đông
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11