-45 độ thử nghiệm y tế Tủ đông nhiệt độ thấp 40 độ 80 lít cá ngừ-60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ cực thấp dọc - Tủ đông

MÃ SẢN PHẨM: TD-560390743780
22,887,000 đ
Phân loại màu sắc:
-45 độ thử nghiệm y tế Tủ đông nhiệt độ thấp 40 độ 80 lít cá ngừ-60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ cực thấp dọc - Tủ đông
-45 độ thử nghiệm y tế Tủ đông nhiệt độ thấp 40 độ 80 lít cá ngừ-60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ cực thấp dọc - Tủ đông
-45 độ thử nghiệm y tế Tủ đông nhiệt độ thấp 40 độ 80 lít cá ngừ-60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ cực thấp dọc - Tủ đông
-45 độ thử nghiệm y tế Tủ đông nhiệt độ thấp 40 độ 80 lít cá ngừ-60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ cực thấp dọc - Tủ đông
-45 độ thử nghiệm y tế Tủ đông nhiệt độ thấp 40 độ 80 lít cá ngừ-60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ cực thấp dọc - Tủ đông
-45 độ thử nghiệm y tế Tủ đông nhiệt độ thấp 40 độ 80 lít cá ngừ-60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ cực thấp dọc - Tủ đông
-45 độ thử nghiệm y tế Tủ đông nhiệt độ thấp 40 độ 80 lít cá ngừ-60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ cực thấp dọc - Tủ đông
-45 độ thử nghiệm y tế Tủ đông nhiệt độ thấp 40 độ 80 lít cá ngừ-60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ cực thấp dọc - Tủ đông
-45 độ thử nghiệm y tế Tủ đông nhiệt độ thấp 40 độ 80 lít cá ngừ-60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ cực thấp dọc - Tủ đông
-45 độ thử nghiệm y tế Tủ đông nhiệt độ thấp 40 độ 80 lít cá ngừ-60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ cực thấp dọc - Tủ đông
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11