-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp 80L thử nghiệm y tế 40 cá ngừ 60 dọc thương mại nhiệt độ cực thấp tủ lạnh nhỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-525972100160
23,387,000 đ
Phân loại màu sắc:
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp 80L thử nghiệm y tế 40 cá ngừ 60 dọc thương mại nhiệt độ cực thấp tủ lạnh nhỏ
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp 80L thử nghiệm y tế 40 cá ngừ 60 dọc thương mại nhiệt độ cực thấp tủ lạnh nhỏ
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp 80L thử nghiệm y tế 40 cá ngừ 60 dọc thương mại nhiệt độ cực thấp tủ lạnh nhỏ
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp 80L thử nghiệm y tế 40 cá ngừ 60 dọc thương mại nhiệt độ cực thấp tủ lạnh nhỏ
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp 80L thử nghiệm y tế 40 cá ngừ 60 dọc thương mại nhiệt độ cực thấp tủ lạnh nhỏ
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp 80L thử nghiệm y tế 40 cá ngừ 60 dọc thương mại nhiệt độ cực thấp tủ lạnh nhỏ
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp 80L thử nghiệm y tế 40 cá ngừ 60 dọc thương mại nhiệt độ cực thấp tủ lạnh nhỏ
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp 80L thử nghiệm y tế 40 cá ngừ 60 dọc thương mại nhiệt độ cực thấp tủ lạnh nhỏ
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11