-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp Tủ đông lạnh thương mại Tủ đông lạnh 50L nhiệt độ cực thấp 40 nghiên cứu khoa học 60 lưu tủ lạnh

MÃ SẢN PHẨM: TD-43129843856
11,757,000 đ
Phân loại màu sắc:
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp Tủ đông lạnh thương mại Tủ đông lạnh 50L nhiệt độ cực thấp 40 nghiên cứu khoa học 60 lưu tủ lạnh
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp Tủ đông lạnh thương mại Tủ đông lạnh 50L nhiệt độ cực thấp 40 nghiên cứu khoa học 60 lưu tủ lạnh
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp Tủ đông lạnh thương mại Tủ đông lạnh 50L nhiệt độ cực thấp 40 nghiên cứu khoa học 60 lưu tủ lạnh
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp Tủ đông lạnh thương mại Tủ đông lạnh 50L nhiệt độ cực thấp 40 nghiên cứu khoa học 60 lưu tủ lạnh
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp Tủ đông lạnh thương mại Tủ đông lạnh 50L nhiệt độ cực thấp 40 nghiên cứu khoa học 60 lưu tủ lạnh
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp Tủ đông lạnh thương mại Tủ đông lạnh 50L nhiệt độ cực thấp 40 nghiên cứu khoa học 60 lưu tủ lạnh
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11