-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp Tủ đông ngang thương mại Tủ đông lạnh 50L nhiệt độ cực thấp 40 nghiên cứu khoa học 60 lưu tủ lạnh - Tủ đông

MÃ SẢN PHẨM: TD-584119080719
19,715,000 đ
Phân loại màu sắc:
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp Tủ đông ngang thương mại Tủ đông lạnh 50L nhiệt độ cực thấp 40 nghiên cứu khoa học 60 lưu tủ lạnh - Tủ đông
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp Tủ đông ngang thương mại Tủ đông lạnh 50L nhiệt độ cực thấp 40 nghiên cứu khoa học 60 lưu tủ lạnh - Tủ đông
-45 độ tủ đông nhiệt độ thấp Tủ đông ngang thương mại Tủ đông lạnh 50L nhiệt độ cực thấp 40 nghiên cứu khoa học 60 lưu tủ lạnh - Tủ đông
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11