Nhà máy trực tiếp bán buôn gian hàng cung cấp mùa thu và mùa hè phụ nữ Hàn Quốc của denim quần bút chì quần nữ jeans

MÃ SẢN PHẨM: TD-560791530163
91,000 đ 284,686 đ
Kích thước:
Mã kích thước lớn (mặc 110-130 kg)
Mã nhỏ (mặc 80-110 kg)
Hàng loạt kích thước mã hỗn hợp
Phân loại màu sắc:
100.000 mảnh bắt đầu (đa màu và đa hỗn hợp)
100 miếng bắt đầu (đa màu và đa hỗn hợp)
10 miếng mẫu bắt đầu (đa màu và đa hỗn hợp)
20 miếng bắt đầu (đa màu và đa hỗn hợp)
50 phần bắt đầu (đa màu sắc và đa pha trộn)
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11