-60 độ tủ đông nhiệt độ thấp thử nghiệm ngang y tế tủ đông nhỏ 80L cá ngừ thương mại 40 tủ lạnh nhiệt độ cực thấp

MÃ SẢN PHẨM: TD-560323914656
34,140,000 đ
Phân loại màu sắc:
-60 độ tủ đông nhiệt độ thấp thử nghiệm ngang y tế tủ đông nhỏ 80L cá ngừ thương mại 40 tủ lạnh nhiệt độ cực thấp
-60 độ tủ đông nhiệt độ thấp thử nghiệm ngang y tế tủ đông nhỏ 80L cá ngừ thương mại 40 tủ lạnh nhiệt độ cực thấp
-60 độ tủ đông nhiệt độ thấp thử nghiệm ngang y tế tủ đông nhỏ 80L cá ngừ thương mại 40 tủ lạnh nhiệt độ cực thấp
-60 độ tủ đông nhiệt độ thấp thử nghiệm ngang y tế tủ đông nhỏ 80L cá ngừ thương mại 40 tủ lạnh nhiệt độ cực thấp
-60 độ tủ đông nhiệt độ thấp thử nghiệm ngang y tế tủ đông nhỏ 80L cá ngừ thương mại 40 tủ lạnh nhiệt độ cực thấp
-60 độ tủ đông nhiệt độ thấp thử nghiệm ngang y tế tủ đông nhỏ 80L cá ngừ thương mại 40 tủ lạnh nhiệt độ cực thấp
-60 độ tủ đông nhiệt độ thấp thử nghiệm ngang y tế tủ đông nhỏ 80L cá ngừ thương mại 40 tủ lạnh nhiệt độ cực thấp
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11