-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm dọc tủ đông y tế -60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ thấp 80 lít - Tủ đông

MÃ SẢN PHẨM: TD-560323922497
55,378,000 đ
Phân loại màu sắc:
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm dọc tủ đông y tế -60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ thấp 80 lít - Tủ đông
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm dọc tủ đông y tế -60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ thấp 80 lít - Tủ đông
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm dọc tủ đông y tế -60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ thấp 80 lít - Tủ đông
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm dọc tủ đông y tế -60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ thấp 80 lít - Tủ đông
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm dọc tủ đông y tế -60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ thấp 80 lít - Tủ đông
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm dọc tủ đông y tế -60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ thấp 80 lít - Tủ đông
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm dọc tủ đông y tế -60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ thấp 80 lít - Tủ đông
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm dọc tủ đông y tế -60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ thấp 80 lít - Tủ đông
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm dọc tủ đông y tế -60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ thấp 80 lít - Tủ đông
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm dọc tủ đông y tế -60 tủ lạnh thương mại nhiệt độ thấp 80 lít - Tủ đông
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11