-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm ngang tủ đông y tế -60 tủ đông lạnh nhiệt độ thấp 80 lít

MÃ SẢN PHẨM: TD-525917163257
55,878,000 đ
Phân loại màu sắc:
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm ngang tủ đông y tế -60 tủ đông lạnh nhiệt độ thấp 80 lít
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm ngang tủ đông y tế -60 tủ đông lạnh nhiệt độ thấp 80 lít
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm ngang tủ đông y tế -60 tủ đông lạnh nhiệt độ thấp 80 lít
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm ngang tủ đông y tế -60 tủ đông lạnh nhiệt độ thấp 80 lít
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm ngang tủ đông y tế -60 tủ đông lạnh nhiệt độ thấp 80 lít
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm ngang tủ đông y tế -60 tủ đông lạnh nhiệt độ thấp 80 lít
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm ngang tủ đông y tế -60 tủ đông lạnh nhiệt độ thấp 80 lít
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm ngang tủ đông y tế -60 tủ đông lạnh nhiệt độ thấp 80 lít
-86 độ tủ đông nhiệt độ cực thấp thử nghiệm ngang tủ đông y tế -60 tủ đông lạnh nhiệt độ thấp 80 lít
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11