/ A5 hộp set-top mạng không dây HD box Android set-top box TV box

MÃ SẢN PHẨM: TD-578882039601
756,000 đ
Phân loại màu sắc:
[2G + 16G] Gửi thành viên dòng HD nhanh hơn bốn lần
[1G + 16G] Phiên bản mượt mà để gửi dòng HD
Phiên bản cơ bản 16G để gửi cáp AV
Loại gói:
Tiêu chuẩn chính thức
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11