/ Bếp điện gốm sứ đun sôi trà công nghệ không điện từ Kung Fu trà bong bóng lò câm mini MC270 - Bếp điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-572577628231
988,000 đ
Phân loại màu sắc:
/ Bếp điện gốm sứ đun sôi trà công nghệ không điện từ Kung Fu trà bong bóng lò câm mini MC270 - Bếp điện
/ Bếp điện gốm sứ đun sôi trà công nghệ không điện từ Kung Fu trà bong bóng lò câm mini MC270 - Bếp điện
/ Bếp điện gốm sứ đun sôi trà công nghệ không điện từ Kung Fu trà bong bóng lò câm mini MC270 - Bếp điện
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11