(Da chuyên nghiệp) Jinghu skin Pi Yue Hu Meng Pi Jing Er Hu skin nhạc cụ dụng cụ lột da - Nhạc cụ dân tộc

MÃ SẢN PHẨM: TD-593665779467
725,000 đ
Phân loại màu sắc:
京胡一般尾皮蒙4.5筒蒙好85元
京胡一般尾皮蒙5.5筒蒙好100元
京胡精品尾皮蒙4.5筒蒙好110元
京胡精品尾皮蒙5.5筒蒙好125元
京胡肛门以下皮4.5筒蒙好70元
京胡肛门以下皮5.5筒蒙好85元
越胡一般尾皮蒙7.5筒蒙好140元
越胡一般尾皮蒙8.5筒蒙好160元
越胡精品尾皮蒙7.5筒蒙好230元
越胡精品尾皮蒙8.5筒蒙好270元
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11