. Đài phun nước thẳng đứng loại nóng lạnh hộ gia đình nhỏ âm thanh nổi nước đá thẳng uống xô xô - Nước quả

MÃ SẢN PHẨM: TD-589668848013
1,656,000 đ
Yêu cầu nhiệt độ nước:
Nước đá ấm
Ấm áp
Phân loại màu sắc:
Vàng hồng - nồi chống vảy nhiều lớp + vòi xoay tự động
Vàng
Nồi chống vảy nhiều lớp vàng
Nồi chống vảy nhiều lớp vàng + vòi xoay tự động
Nồi chống vảy nhiều lớp màu đen + vòi xoay tự động
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11