. Đài phun nước thẳng đứng mini nóng lạnh và lạnh băng văn phòng ấm áp nhà máy tiết kiệm năng lượng thủy tinh - Nước quả

MÃ SẢN PHẨM: TD-585728073597
387,000 đ
Yêu cầu nhiệt độ nước:
温热
冰温热
Phân loại màu sắc:
. Đài phun nước thẳng đứng mini nóng lạnh và lạnh băng văn phòng ấm áp nhà máy tiết kiệm năng lượng thủy tinh - Nước quả
. Đài phun nước thẳng đứng mini nóng lạnh và lạnh băng văn phòng ấm áp nhà máy tiết kiệm năng lượng thủy tinh - Nước quả
. Đài phun nước thẳng đứng mini nóng lạnh và lạnh băng văn phòng ấm áp nhà máy tiết kiệm năng lượng thủy tinh - Nước quả
. Đài phun nước thẳng đứng mini nóng lạnh và lạnh băng văn phòng ấm áp nhà máy tiết kiệm năng lượng thủy tinh - Nước quả
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11