"Im lặng thí nghiệm bơm chân không bơm đầy đủ bộ điều hòa không khí công cụ sửa chữa điều hòa áp suất âm rắn và công suất thấp" - Phần cứng cơ điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-588622503528
1,512,000 đ
Phân loại màu sắc:
"Im lặng thí nghiệm bơm chân không bơm đầy đủ bộ điều hòa không khí công cụ sửa chữa điều hòa áp suất âm rắn và công suất thấp" - Phần cứng cơ điện
"Im lặng thí nghiệm bơm chân không bơm đầy đủ bộ điều hòa không khí công cụ sửa chữa điều hòa áp suất âm rắn và công suất thấp" - Phần cứng cơ điện
"Im lặng thí nghiệm bơm chân không bơm đầy đủ bộ điều hòa không khí công cụ sửa chữa điều hòa áp suất âm rắn và công suất thấp" - Phần cứng cơ điện
"Im lặng thí nghiệm bơm chân không bơm đầy đủ bộ điều hòa không khí công cụ sửa chữa điều hòa áp suất âm rắn và công suất thấp" - Phần cứng cơ điện
"Im lặng thí nghiệm bơm chân không bơm đầy đủ bộ điều hòa không khí công cụ sửa chữa điều hòa áp suất âm rắn và công suất thấp" - Phần cứng cơ điện
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11