(Không hỗ trợ tôi thay! - Các môn thể thao cầu lông / Diabolo / dân gian

MÃ SẢN PHẨM: TD-598004968403
198,000 đ
Phân loại màu sắc:
Không làm nặng thêm 2
Tăng 2
Không thêm trọng lượng và thêm một sợi dây
Tăng và thêm dây đeo tay
Không tăng 5
Tăng 5
5 sợi dây không có trọng lượng
Tăng số lượng tethers 5
Không tăng 10
Thêm 10 trọng lượng
10 sợi dây không trọng lượng
Tăng số 10
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11