* Máy sữa đậu nành thương mại Hoàn toàn tự động sưởi ấm bữa sáng chiên tươi quy mô lớn - Sữa đậu nành Maker

MÃ SẢN PHẨM: TD-586235077189
1,775,000 đ
Phân loại màu sắc:
* Máy sữa đậu nành thương mại Hoàn toàn tự động sưởi ấm bữa sáng chiên tươi quy mô lớn - Sữa đậu nành Maker
* Máy sữa đậu nành thương mại Hoàn toàn tự động sưởi ấm bữa sáng chiên tươi quy mô lớn - Sữa đậu nành Maker
* Máy sữa đậu nành thương mại Hoàn toàn tự động sưởi ấm bữa sáng chiên tươi quy mô lớn - Sữa đậu nành Maker
* Máy sữa đậu nành thương mại Hoàn toàn tự động sưởi ấm bữa sáng chiên tươi quy mô lớn - Sữa đậu nành Maker
* Máy sữa đậu nành thương mại Hoàn toàn tự động sưởi ấm bữa sáng chiên tươi quy mô lớn - Sữa đậu nành Maker
* Máy sữa đậu nành thương mại Hoàn toàn tự động sưởi ấm bữa sáng chiên tươi quy mô lớn - Sữa đậu nành Maker
* Máy sữa đậu nành thương mại Hoàn toàn tự động sưởi ấm bữa sáng chiên tươi quy mô lớn - Sữa đậu nành Maker
* Máy sữa đậu nành thương mại Hoàn toàn tự động sưởi ấm bữa sáng chiên tươi quy mô lớn - Sữa đậu nành Maker
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11