& nhãn nhãn thẻ kệ nhãn nhãn từ nhãn kho nhận dạng thẻ vật liệu thẻ - Kệ / Tủ trưng bày

MÃ SẢN PHẨM: TD-586426415266
111,000 đ
Phân loại màu sắc:
全磁2*10蓝/白/红
全磁3*7蓝/白/红
全磁4*7蓝/白/红
全磁4*10蓝/白/红
全磁5*8蓝/白/红
全磁5*10蓝/白/红
全磁6*8蓝/白/红
全磁6*10蓝/白/红
全磁6*12蓝/白/红
全磁6.5*12.5蓝/白/红
全磁8*15蓝/白/红
强磁10*15蓝
强磁3*7蓝/白/红
强磁4*7蓝/白/红
强磁4*10蓝/白/红
强磁5*8蓝/白/红
强磁5*10蓝/白/红
强磁6*8蓝/白/红
强磁6*10蓝/白/红
强磁6.5*10蓝/白/红
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11