(Thẻ thành viên) cá nhân tùy chỉnh thẻ sọc từ thẻ mã vạch Thẻ IC với đầu đọc thẻ đầu đọc thẻ VIP Điểm thẻ - Thiết bị mua / quét mã vạch

MÃ SẢN PHẨM: TD-597692712754
1,002,000 đ
Phân loại màu sắc:
Đầu đọc thẻ IC
1000 thẻ IC
500 thẻ IC
Nâng cấp cấu hình để tạo sự khác biệt
Đầu đọc thẻ giao hàng (thẻ từ miễn phí nhanh 3 ngày
Thẻ từ 1000 tờ
Đầu đọc thẻ từ
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11