"Trái tim" đồng nguyên chất điện bếp gốm lò sưởi đồng lò cao điện im lặng gang nồi mini kung fu lò trà - Bếp điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-532046977796
4,811,000 đ
Phân loại màu sắc:
"Trái tim" đồng nguyên chất điện bếp gốm lò sưởi đồng lò cao điện im lặng gang nồi mini kung fu lò trà - Bếp điện
"Trái tim" đồng nguyên chất điện bếp gốm lò sưởi đồng lò cao điện im lặng gang nồi mini kung fu lò trà - Bếp điện
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11