() trống snare nhỏ 12 inch 13 inch 14 inch trống nhóm nhạc cụ gõ nhạc phương Tây

MÃ SẢN PHẨM: TD-580613144607
1,829,000 đ
Phân loại màu sắc:
() trống snare nhỏ 12 inch 13 inch 14 inch trống nhóm nhạc cụ gõ nhạc phương Tây
() trống snare nhỏ 12 inch 13 inch 14 inch trống nhóm nhạc cụ gõ nhạc phương Tây
() trống snare nhỏ 12 inch 13 inch 14 inch trống nhóm nhạc cụ gõ nhạc phương Tây
() trống snare nhỏ 12 inch 13 inch 14 inch trống nhóm nhạc cụ gõ nhạc phương Tây
() trống snare nhỏ 12 inch 13 inch 14 inch trống nhóm nhạc cụ gõ nhạc phương Tây
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11