. Tường điện thoại di động cửa hàng nhà hàng bàn cao ghế thực tế thanh ghế đồ nội thất trở lại tủ TV cao phân bàn trang điểm - Giải trí / Bar / KTV

MÃ SẢN PHẨM: TD-590307166081
983,000 đ
Phân loại màu sắc:
100 * 40 * 105 (mặt bàn bằng đá cẩm thạch trắng)
100 * 40 * 105 (mặt bàn bằng đá cẩm thạch đen)
120 * 40 * 105 (mặt bàn bằng đá cẩm thạch trắng)
120 * 40 * 105 (máy tính để bàn bằng đá cẩm thạch đen)
140 * 40 * 105 (mặt bàn bằng đá cẩm thạch trắng)
140 * 40 * 105 (mặt bàn bằng đá cẩm thạch đen)
160 * 40 * 105 (mặt bàn bằng đá cẩm thạch trắng)
160 * 40 * 105 (mặt bàn bằng đá cẩm thạch đen)
180 * 40 * 105 (mặt bàn bằng đá cẩm thạch trắng)
180 * 40 * 105 (máy tính để bàn bằng đá cẩm thạch đen)
200 * 40 * 105 (mặt bàn bằng đá cẩm thạch trắng)
200 * 40 * 105 (mặt bàn bằng đá cẩm thạch đen)
Ghế bar kiểu một
Ghế bar kiểu hai
Ghế bar kiểu 2 (đệm ghế)
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11