. Vạc bếp di động nồi tiết kiệm năng lượng bếp ở nhà bếp củi nông thôn - Bếp lò / bộ đồ ăn / đồ nướng dã ngoại

MÃ SẢN PHẨM: TD-599546401888
616,000 đ
Phân loại màu sắc:
Dày 43 + 2 khuỷu tay + kìm ống khói lửa
Dày 43 với 3 vòng + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Dày 48 + 2 khuỷu tay + kìm ống khói lửa
Dày 48 với 3 vòng + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Dày 52 + 2 khuỷu tay + kìm ống khói lửa
Dày 52 với 3 vòng + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Dày 58 + 2 khuỷu tay + kìm ống khói lửa
Dày 58 với 3 vòng + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Dày 63 + 2 khuỷu tay + kìm ống khói lửa
Dày 63 với 3 vòng + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Bình thường 43 + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Lò trần 43cm thông thường không chứa bất kỳ phụ kiện nào
Bình thường 43 vòng với 3 + 2 + khuỷu tay kẹp ống khói lửa móc
Bình thường 48 + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Bình thường 48 với 3 vòng + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Bình thường 52 + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Bình thường 52 với 3 vòng + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Bình thường 58 + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Bình thường 58 với 3 vòng + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Bình thường 63 + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Bình thường 63 với 3 vòng + 2 khuỷu tay + kìm ống khói
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11