. Vòng xoay hợp kim nhôm 30cm Bàn xoay tròn nhỏ kính tròn 50 cm mặt tiền cửa hàng bàn cà phê dày lên phiên bản giảm thanh - FnB Furniture

MÃ SẢN PHẨM: TD-598096243691
187,000 đ
Phân loại màu sắc:
Loại cốt thép 20,3 cm
Cốt thép 25 cm
Cốt thép 30 cm
Cốt thép 35 cm
Cốt thép 39 cm
Cốt thép 40 cm
Loại cốt thép 50,6 cm
Cốt thép 60 cm
Cốt thép 68 cm
Loại cốt thép 99 cm
Tăng cường 45 cm
Tăng cường 50 cm
Phiên bản nâng cao 60 cm
Tải trọng 69 cm
Mang trọng lượng 80 cm
. Vòng xoay hợp kim nhôm 30cm Bàn xoay tròn nhỏ kính tròn 50 cm mặt tiền cửa hàng bàn cà phê dày lên phiên bản giảm thanh - FnB Furniture
. Vòng xoay hợp kim nhôm 30cm Bàn xoay tròn nhỏ kính tròn 50 cm mặt tiền cửa hàng bàn cà phê dày lên phiên bản giảm thanh - FnB Furniture
. Vòng xoay hợp kim nhôm 30cm Bàn xoay tròn nhỏ kính tròn 50 cm mặt tiền cửa hàng bàn cà phê dày lên phiên bản giảm thanh - FnB Furniture
. Vòng xoay hợp kim nhôm 30cm Bàn xoay tròn nhỏ kính tròn 50 cm mặt tiền cửa hàng bàn cà phê dày lên phiên bản giảm thanh - FnB Furniture
. Vòng xoay hợp kim nhôm 30cm Bàn xoay tròn nhỏ kính tròn 50 cm mặt tiền cửa hàng bàn cà phê dày lên phiên bản giảm thanh - FnB Furniture
. Vòng xoay hợp kim nhôm 30cm Bàn xoay tròn nhỏ kính tròn 50 cm mặt tiền cửa hàng bàn cà phê dày lên phiên bản giảm thanh - FnB Furniture
. Vòng xoay hợp kim nhôm 30cm Bàn xoay tròn nhỏ kính tròn 50 cm mặt tiền cửa hàng bàn cà phê dày lên phiên bản giảm thanh - FnB Furniture
. Vòng xoay hợp kim nhôm 30cm Bàn xoay tròn nhỏ kính tròn 50 cm mặt tiền cửa hàng bàn cà phê dày lên phiên bản giảm thanh - FnB Furniture
. Vòng xoay hợp kim nhôm 30cm Bàn xoay tròn nhỏ kính tròn 50 cm mặt tiền cửa hàng bàn cà phê dày lên phiên bản giảm thanh - FnB Furniture
. Vòng xoay hợp kim nhôm 30cm Bàn xoay tròn nhỏ kính tròn 50 cm mặt tiền cửa hàng bàn cà phê dày lên phiên bản giảm thanh - FnB Furniture
Loại gói:
. Vòng xoay hợp kim nhôm 30cm Bàn xoay tròn nhỏ kính tròn 50 cm mặt tiền cửa hàng bàn cà phê dày lên phiên bản giảm thanh - FnB Furniture
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11