. Xoay cửa hàng treo tường giá siêu thị lỗ tấm quần áo cửa hàng móc tường móc phần cứng công cụ kệ - Kệ / Tủ trưng bày

MÃ SẢN PHẨM: TD-586597141484
378,000 đ
Phân loại màu sắc:
Nâng cấp 0,8 dày 1 * 1 m màu trắng sữa hoặc đen
Nâng cấp 0,6 dày 1 * 1 m màu trắng sữa hoặc đen
0,8 dày 1 * 1,5 m nâng cấp màu trắng sữa hoặc đen
0,6 dày 1 * 1,5 m nâng cấp màu trắng sữa hoặc đen
Nâng cấp 0,8 dày 1 * 2 mét màu trắng sữa hoặc đen
0,6 dày 1 * 2 mét được nâng cấp màu trắng sữa hoặc đen
0,8 dày 1,2 * 1,5 mét nâng cấp màu trắng sữa hoặc đen
1.0 dày 1 * 2 mét được nâng cấp màu trắng sữa hoặc đen
0,8 dày 1,2 * 2 mét được nâng cấp màu trắng sữa hoặc đen
Kích thước tùy chỉnh (loại phẳng)
1.0 dày 1,2 * 2 mét được nâng cấp màu trắng sữa hoặc đen
0,8 dày 1 * 1,2 m được nâng cấp màu trắng sữa hoặc đen
Kích thước tùy chỉnh (có khung)
Phần gấp 90 * 45 cm kem hoặc đen
Phần gấp 48 * 48 cm kem hoặc đen
. Xoay cửa hàng treo tường giá siêu thị lỗ tấm quần áo cửa hàng móc tường móc phần cứng công cụ kệ - Kệ / Tủ trưng bày
. Xoay cửa hàng treo tường giá siêu thị lỗ tấm quần áo cửa hàng móc tường móc phần cứng công cụ kệ - Kệ / Tủ trưng bày
. Xoay cửa hàng treo tường giá siêu thị lỗ tấm quần áo cửa hàng móc tường móc phần cứng công cụ kệ - Kệ / Tủ trưng bày
. Xoay cửa hàng treo tường giá siêu thị lỗ tấm quần áo cửa hàng móc tường móc phần cứng công cụ kệ - Kệ / Tủ trưng bày
. Xoay cửa hàng treo tường giá siêu thị lỗ tấm quần áo cửa hàng móc tường móc phần cứng công cụ kệ - Kệ / Tủ trưng bày
. Xoay cửa hàng treo tường giá siêu thị lỗ tấm quần áo cửa hàng móc tường móc phần cứng công cụ kệ - Kệ / Tủ trưng bày
. Xoay cửa hàng treo tường giá siêu thị lỗ tấm quần áo cửa hàng móc tường móc phần cứng công cụ kệ - Kệ / Tủ trưng bày
. Xoay cửa hàng treo tường giá siêu thị lỗ tấm quần áo cửa hàng móc tường móc phần cứng công cụ kệ - Kệ / Tủ trưng bày
. Xoay cửa hàng treo tường giá siêu thị lỗ tấm quần áo cửa hàng móc tường móc phần cứng công cụ kệ - Kệ / Tủ trưng bày
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11