. Yan s Bắc Kinh horn 唢呐 sừng trung bình Sản phẩm mới dân gian đông bắc lỗ trung bình 1 chân 35 1 ft 5 1 - Nhạc cụ dân tộc

MÃ SẢN PHẨM: TD-597699190290
1,749,000 đ
Phân loại màu sắc:
Ebony 1 chân 35
Ebony 1 chân 4
Ebony 1 chân 5
Ebony 1 chân 6
Cây bách 1 ft 35
Cây bách 1 ft 4
Cây bách 1 ft 5
Cây bách 1 ft 6
Gỗ đỏ 1 chân 35
Gỗ đỏ 1 chân 4
Gỗ đỏ 1 chân 5
Gỗ đỏ 1 chân 6
Gỗ đỏ 1 chân 8
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11